Arise & Shine

Gepubliceerd op 11 maart 2018 om 17:42

Arise & Shine, of Sta op en Schitter* is Gods uitnodiging aan ons. Het is niet alleen Zijn uitnodiging maar vooral een oproep om in Zijn kracht te gaan leven.

Arise & Shine, of Sta op en Schitter*  is Gods uitnodiging aan ons. Het is niet alleen Zijn uitnodiging maar vooral een oproep om in Zijn kracht te gaan leven. Om de kracht van deze oproep en het verlangen van God zo duidelijk mogelijk te laten zien heb ik deze vanuit de Amplified Bible vertaald.

 

Sta op uit de depressie en verslagenheid  waarin je door omstandigheden vast wordt gehouden. Sta op in een nieuw leven! Schitter in de heerlijkheid van de Heer, want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer is over jou gekomen.

 

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de mensen, maar de Heer zal over jou opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. (Jesaja 60 vers 1 en 2 vrij vertaald vanuit de Amplified Bible)

 

Zoals je ziet, is het Gods diepste verlangen dat ook jij loskomt uit alles wat je verslagen lijkt te hebben. Allereerst was deze oproep gericht aan Jeruzalem, maar uiteindelijk, doordat Jezus ons heeft vrijgekocht van elke vorm van verslagenheid, ook aan ons. Ook in het nieuwe testament kunnen we dit duidelijk zien, bijvoorbeeld in de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan de Kolossenzen, waar staat:

 

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde... (Kolossenzen 1 vers 13)*2

 

 Wil jij loskomen van bepaalde herinneringen en een nieuwe start gaan maken? Verlang jij ernaar om meer te gaan schitteren in je leven? Meld je dan aan voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Willibrord vertaling

*2 Herziene statenvertaling


«