IDENTITEIT

Arise and Shine richt zich naast cognitieve gedragstherapie op Bijbelse principes. De sleuteltekst en het basis-uitgangspunt is de oproep van God:

 

Sta op uit de depressie en verslagenheid  waarin je door omstandigheden vast wordt gehouden. Sta op in een nieuw leven! Schitter in de heerlijkheid van de Heer, want jouw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer is over jou gekomen.

 

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de mensen, maar de Heer zal over jou opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. (Jesaja 60 vers 1 en 2 vrij vertaald vanuit de Amplified Bible)

 

Het leren krachtig verankerd vanuit het Woord van God te leven wordt gezien als een belangrijke sleutel bij mijn hulpaanbod.