Coaching

Angst kan ingrijpende gevolgen hebben in het dagelijks leven. Vreemd genoeg blijven mensen toch vaak lang rondlopen met deze klachten. Een van de redenen hiervoor kan zijn, schaamte. Maar vaak hebben mensen ook geen hoop dat ze een leven kunnen leiden zonder angst. Hun overtuiging is dan vaak dat er aan hun specifieke angstklachten niets te doen is. Gelukkig klopt deze overtuiging niet, want angst is zeker goed te behandelen, zelfs als het om extreme klachten gaat.

Begrijp je angst

Een belangrijke eerst stap om los te komen uit de greep van angst is om je angst te gaan begrijpen. Niemand is met angst geboren, dus angst is altijd aangeleerd. En iets wat aangeleerd is, is ook weer af te leren. De diep verankerde irrationele overtuigingen moeten onderzocht en herkend worden. Pas daarna kunnen deze overtuigingen bijgesteld worden. Vrijheid van angst is voor iedereen mogelijk!

Emoties en gedachten

Iemand met angstklachten heeft onbewust een bepaald gedachtenpatroon ontwikkeld over hoe hij of zij het beste, en vooral het "veiligst", kan reageren op bepaalde situaties. Dit, om te voorkomen dat er een gevoel van angst zal ontstaan.

 

Waar veel mensen zich niet van bewust zijn is dat deze manier van denken en reageren de angst alleen maar in stand houdt. Er is dus een vicieuze cirkel ontstaan die doorbroken moet worden om los te komen van angst.

Sleutels tot overwinning

Het ontvangen en gaan gebruiken van verschillende sleutels die tijdens de coaching sessies aangereikt worden, kan de weg openen naar vrijheid van angst.
Zoals eerder genoemd, is je angst gaan begrijpen een belangrijke stap om ervan los te komen. Ik noem dit dan ook "de eerste sleutel" naar vrijheid van angst. Met slechts enkele aanvullende sleutels open je de deur naar overwinning.

In hoeverre beïnvloeden je gedachten jouw leven?

Angstklachten zijn er in verschillende gradaties, van matig tot ernstig.

Belangrijk is in hoeverre deze klachten jouw leven beïnvloeden en je in bepaalde situaties belemmeren. Je kunt dan allerlei situaties gaan vermijden die op zich niet gevaarlijk zijn maar die jij als bedreigend bent gaan ervaren. 

 

Een goede stap kan zijn om uit te zoeken hoe jij er op dit moment voor staat. Tijdens een gratis intakegesprek worden jouw klachten besproken en hoor je wat de mogelijkheden zijn.

 

Neem de stap naar vrijheid en meld je aan voor een gratis intakegesprek!